Hệ thống quản lý chất lượng sản xuất của Dota Paints được đánh giá và xác nhận là phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sơn epoxy và sơn alkyd do tổ chức Vina Control CE chứng nhận

SƠN EPOXY DOTA PAINTS - HỆ THỐNG SẢN XUẤT ĐẠT CHUẨN ISO 9001:2015