BẢNG MÀU SƠN KẺ VẠCH EPOXY DOTA PAINTS

KẺ VẠCH VÀNG DT 444

#f9a800

RGB: 249, 168, 0

CMYK: 0, 33, 100, 2

KẺ VẠCH TRẮNG DT 000

#f0f0f0

RGB: 240, 240, 240

CMYK: 0, 0, 0, 6

KẺ VẠCH ĐEN DT 111

#0f0f0f

RGB: 15, 15, 15

CMYK: 0, 0, 0, 94

KẺ VẠCH ĐỎ DT 210

#c70100

RGB: 199, 1, 0

CMYK: 0, 99, 100, 22

KẺ VẠCH XANH DT680

#04165a

RGB: 4, 22, 90

CMYK: 96, 76, 0, 65