BẢNG MÀU CHUẨN TIÊU CHUẨN CỦA SƠN DOTA PAINTS

NHẬN PHA MÀU SƠN THEO YÊU CẦU: 0966547939

DT 101

#d0d3d8

RGB: 208, 211, 216

CMYK: 4, 2, 0, 15

DT 102

#a8acb5

RGB: 168, 172, 181

CMYK: 7, 5, 0, 29

DT 103

#91969a

RGB: 145, 150, 154

CMYK: 6, 3, 0, 40

DT 115

#484c55

RGB: 72, 76, 85

CMYK: 15, 11, 0, 67

DT 600

#b7d9a7

RGB: 183, 217, 167

CMYK: 16, 0, 23, 15

DT 501

#8eac88

RGB: 142, 172, 136

CMYK: 17, 0, 21, 33

DT 403

#fedb67

RGB: 254, 219, 103

CMYK: 0, 14, 59, 0

DT 605

#2d8dc0

RGB: 45, 141, 192

CMYK: 77, 27, 0, 25

DT 607

#01468f

RGB: 1, 70, 143

CMYK: 99, 51, 0, 44

DT 680

#04165a

RGB: 4, 22, 90

CMYK: 96, 76, 0, 65

DT 570

#007036

RGB: 0, 112, 54

CMYK: 100, 0, 52, 56

DT 401

#ffffe2

RGB: 255, 255, 226

CMYK: 0, 0, 11, 0

DT 410

#fee8b9

RGB: 254, 232, 185

CMYK: 0, 9, 27, 0

DT 444

#f9a800

RGB: 249, 168, 0

CMYK: 0, 33, 100, 2

DT 603

#47a4c6

RGB: 71, 164, 198

CMYK: 64, 17, 0, 22

DT 503

#6ccdac

RGB: 108, 205, 172

CMYK: 47, 0, 16, 20

DT 505

#368967

RGB: 54, 137, 103

CMYK: 61, 0, 25, 46

DT 580

#025e16

RGB: 2, 94, 22

CMYK: 98, 0, 77, 63

DT 233

#d03604

RGB: 208, 54, 4

CMYK: 0, 74, 98, 18

DT 246

#cc1300

RGB: 204, 19, 0

CMYK: 0, 91, 100, 20

DT 210

#c70100

RGB: 199, 1, 0

CMYK: 0, 99, 100, 22

DT 520

#51a847

RGB: 81, 168, 71

CMYK: 52, 0, 58, 34

DT 510

#53af4c

RGB: 83, 175, 76

CMYK: 53, 0, 57, 31

DT 560

#065e1f

RGB: 6, 94, 31

CMYK: 94, 0, 67, 63

DT 555

#013d21

RGB: 1, 61, 33

CMYK: 98, 0, 46, 76

DT 380

#5b2815

RGB: 91, 40, 21

CMYK: 0, 56, 77, 64

DT 390

#6e0100

RGB: 110, 1, 0

CMYK: 0, 99, 100, 57

DT 399

#4b0102

RGB: 75, 1, 2

CMYK: 0, 99, 97, 71

Lưu ý: Bảng màu gần giống với màu thực tế – nên tham khảo thêm màu sơn tại đại lý hoặc Hotline: 0966 54 79 39