Giảm giá!
117,000  112,000 
36,000 
29 
40,000 
112,000 

SƠN KẼM 1 THÀNH PHẦN

SƠN KẼM 1 THÀNH PHẦN – DOTA PAINTS

29 
New
Giảm giá!
159,000  125,000 

HỆ THỐNG QL SX ISO 9001:2015

Hệ thống quản lý chất lượng của Dota Paints được đánh giá và xác nhận là phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sơn epoxy và sơn alkyd.

xem ngay

TIÊU CHUẨN SP QCVN 16:2014/BXD

Tiêu chuẩn đầu ra của các sản phẩm sơn epoxy và sơn alkyd của Dota Paints được chứng nhận là sản phẩm đạt chuẩn và hoàn toàn phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đã được quy định QCVN 16:2014/BXD

xem ngay

TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG QUATEST 3

Ngoài ra tiêu chuẩn đo lường và kiểm định đầu ra của Dota Paints được thực hiện và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn đo lường trong ngành sơn do tổng cục đo lường TP. HCM (QUATEST 3) thực hiện.

xem ngay